Coralie Van Overmeiren
0468 35 26 72
klinisch psycholoog

 

Begeleiding

Kinderen, adolescenten en volwassenen kunnen bij mij in de praktijk terecht voor individuele begeleiding voor een verscheidenheid aan problemen en/of vragen. Ik start altijd met een eerste kennismakingsgesprek om uit te klaren wat verwacht wordt van de begeleiding en zicht te krijgen op jouw grootste zorgen. Tijdens dit eerste gesprek kan jij ook kennismaken met mijn manier van werken. Daarna zal verder met jou bepaald worden hoe de begeleiding zal verlopen, deze zal nauw aansluiten bij jouw behoeften en noden. Indien ik jou niet kan verder helpen, zorg ik voor de juiste doorverwijzing.

Bij begeleiding van jonge kinderen wordt het kennismakingsgesprek met de ouders gevoerd, in afwezigheid van het kind. Indien gewenst kunnen de ouders bij jonge kinderen tijdens de sessies aanwezig blijven.

De gesprekken zullen steeds gevoerd worden vanuit het oplossingsgerichte kader en gedragstherapeutisch. Op die manier wil ik samen met jou naar een oplossing zoeken. De nadruk wordt gelegd op wat iemand in de toekomst wil bereiken, wat het doel is. Het doel van de begeleiding is steeds om een oplossing te bieden, om te helpen maar de gesprekken kunnen ook gebruikt worden om te ventileren


 

 

Coralie Van Overmeiren
klinisch psycholoog
Molenstraat 136
9700 Eine - Oudenaarde
0468 35 26 72| info@psycho-vanovermeiren.be